Bedrijfsbeleid

NIROTRANS is een flexibel en competent bedrijf dat ervaring, kwaliteit, flexibiliteit én respect voor het milieu hoog in het vaandel wil dragen.


Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken verplichten we onszelf om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met de strenge normen, eisen en verwachtingen van ISO 9001 en ISO 14001.


Om dit beleid op consistente en continue wijze te kunnen blijven ondersteunen, beroepen wij ons op waardevolle medewerkers die met de nodige kennis en ervaring steeds de beste dienstverlening nastreven. Door continue opleiding, coaching en doordachte evaluatie van onze mensen verzekeren wij ons ervan dat ze gemotiveerd blijven en dat we tegelijkertijd onze klanten op professionele wijze van dienst kunnen blijven zijn.


Om tegemoet te komen aan de uitgesproken en niet-uitgesproken verwachtingen van klanten, overheden en de maatschappij engageren we ons heel concreet op de volgende wijze :


  1. We zijn ons zeer bewust van de risico's en gevaren die onze activiteiten met zich meebrengen, en handelen er ook naar;
  2. Wij engageren ons om het milieu te beschermen en dit doen we in de eerste plaats door milieuvervuiling zoveel als mogelijk te vermijden;
  3. Wij schikken ons steeds naar de geldende wet- en regelgeving opgelegd door de bevoegde autoriteiten en we respecteren de eisen van onze klanten en producten;
  4. Als Directie betrekken we al onze medewerkers in dit beleid door ze steeds te informeren en te motiveren om vooropgestelde milieu- en kwaliteitsdoelstellingen in dit kader te behalen;
  5. Wij evalueren onze activiteiten om opportuniteiten te identificeren en te implementeren met een continue verbetering tot gevolg (incl. milieuprestaties);
  6. Wij brengen zeer gedetailleerd in kaart hoé en in welke gevallen er intern én extern gecommuniceerd dient te worden mbt de kwaliteits- en milieumanagementsystemen.


Roby vissenberg

Gedelegeerd Bestuurder

Eddy Torfs

HSSE coördinator